【仙吕】八声甘州_江天暮雪,

  • 作者:鲜于枢
  • 元代
  • 2020-03-24
  • 34已阅读

【仙吕】八声甘州_江天暮雪,原文:

江天暮雪,最可爱青帘摇曳长杠。生涯闲散,占断水国渔邦。烟浮草屋梅近砌,水绕柴扉山对窗。时复竹篱旁,吠犬汪汪。

【幺】向满目夕阳影里,见远浦归舟,帆力风降。山城欲闭,时听戍鼓音夅音夅。群鸦噪晚千万点,寒雁书空三四行。画向小屏间,夜夜停釭。

【大安乐】从人笑我愚和戆,潇湘影里且妆呆,不谈刘项与孙庞。近小窗,谁羡碧油幢?

【元和令】粳米炊长腰,鳊鱼煮缩项。闷携村酒饮空缸,是非一任讲。恣情拍手棹渔歌,高低不论腔。

【尾】浪滂滂,水茫茫,小舟斜缆坏桥桩。纶竿蓑笠,落梅风里钓寒江。

【仙吕】八声甘州_江天暮雪,拼音解读

jiāng tiān mù xuě ,zuì kě ài qīng lián yáo yè zhǎng gàng 。shēng yá xián sàn ,zhàn duàn shuǐ guó yú bāng 。yān fú cǎo wū méi jìn qì ,shuǐ rào chái fēi shān duì chuāng 。shí fù zhú lí páng ,fèi quǎn wāng wāng 。

【yāo 】xiàng mǎn mù xī yáng yǐng lǐ ,jiàn yuǎn pǔ guī zhōu ,fān lì fēng jiàng 。shān chéng yù bì ,shí tīng shù gǔ yīn jiàng yīn jiàng 。qún yā zào wǎn qiān wàn diǎn ,hán yàn shū kōng sān sì háng 。huà xiàng xiǎo píng jiān ,yè yè tíng gāng 。

【dà ān lè 】cóng rén xiào wǒ yú hé gàng ,xiāo xiāng yǐng lǐ qiě zhuāng dāi ,bú tán liú xiàng yǔ sūn páng 。jìn xiǎo chuāng ,shuí xiàn bì yóu zhuàng ?

【yuán hé lìng 】jīng mǐ chuī zhǎng yāo ,biān yú zhǔ suō xiàng 。mèn xié cūn jiǔ yǐn kōng gāng ,shì fēi yī rèn jiǎng 。zì qíng pāi shǒu zhào yú gē ,gāo dī bú lùn qiāng 。

【wěi 】làng pāng pāng ,shuǐ máng máng ,xiǎo zhōu xié lǎn huài qiáo zhuāng 。lún gān suō lì ,luò méi fēng lǐ diào hán jiāng 。

【仙吕】八声甘州_江天暮雪, · 鲜于枢作者介绍

【仙吕】八声甘州_江天暮雪,原文,【仙吕】八声甘州_江天暮雪,解释、译文、翻译,【仙吕】八声甘州_江天暮雪,赏析,【仙吕】八声甘州_江天暮雪,阅读答案,出自鲜于枢的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/59722.html