奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老

奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老原文:

时流罕识真,特立取众忌。
不有明眼人,谁止万口沸。
古今冠盖场,毁誉固一致。
胡为空门中,生灭亦滋炽。
更怜晚学徒,遍参反谀媚。
妄将宗派分,未必尽师志。
要是鹰犬姿,乃出蛇鼠计。
堂堂真歇师,的的示大意。
所向古道场,衲子悉倾至。
往年入吴闽,宴坐走檀施。
继踵几尊宿,建立各超诣。
南方祖令行,山川久增气。
乃知群魔怖,不乐佛住世。
休歇云卧庵,谤焰息氛翳。
欻然天门开,黄纸书广利。
万态复现前,颇似厌权势。
去来初何心,缘感本自契。
悯茲象众衰,愿力救深弊。
维师法梁栋,世道贵相济。
露风吹海云,瘴岭发岩桂。
欲挽衣裓留,意已万里外。
我老卜后期,夜话炯不寐。

奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老拼音解读

shí liú hǎn shí zhēn ,tè lì qǔ zhòng jì 。
bú yǒu míng yǎn rén ,shuí zhǐ wàn kǒu fèi 。
gǔ jīn guàn gài chǎng ,huǐ yù gù yī zhì 。
hú wéi kōng mén zhōng ,shēng miè yì zī chì 。
gèng lián wǎn xué tú ,biàn cān fǎn yú mèi 。
wàng jiāng zōng pài fèn ,wèi bì jìn shī zhì 。
yào shì yīng quǎn zī ,nǎi chū shé shǔ jì 。
táng táng zhēn xiē shī ,de de shì dà yì 。
suǒ xiàng gǔ dào chǎng ,nà zǐ xī qīng zhì 。
wǎng nián rù wú mǐn ,yàn zuò zǒu tán shī 。
jì zhǒng jǐ zūn xiǔ ,jiàn lì gè chāo yì 。
nán fāng zǔ lìng háng ,shān chuān jiǔ zēng qì 。
nǎi zhī qún mó bù ,bú lè fó zhù shì 。
xiū xiē yún wò ān ,bàng yàn xī fēn yì 。
xū rán tiān mén kāi ,huáng zhǐ shū guǎng lì 。
wàn tài fù xiàn qián ,pō sì yàn quán shì 。
qù lái chū hé xīn ,yuán gǎn běn zì qì 。
mǐn zī xiàng zhòng shuāi ,yuàn lì jiù shēn bì 。
wéi shī fǎ liáng dòng ,shì dào guì xiàng jì 。
lù fēng chuī hǎi yún ,zhàng lǐng fā yán guì 。
yù wǎn yī gé liú ,yì yǐ wàn lǐ wài 。
wǒ lǎo bo hòu qī ,yè huà jiǒng bú mèi 。

奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老 · 张元干作者介绍

张元干 元干出身书香门第。其父名动,进士出身,官至龙图阁直学士,能诗。张元干受其家风影响,从小聪明好学,永泰的寒光阁、水月亭是他幼年生活和读书处。十四五岁随父亲至河北官廨(在临漳县)已能写诗,常与父亲及父亲的客人唱和,人称之“敏悟”。…详情

奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老原文,奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老解释、译文、翻译,奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老赏析,奉送真歇禅师往住阿育山兼简黄檗云峰诸老阅读答案,出自张元干的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63415.html