奉送李叔易博士被召赴行在所

奉送李叔易博士被召赴行在所原文:

书尝手校舆地图,上下千载铅黄朱。
斯人魁磊岂假此,愿见克复东西都。
胸中远略指诸掌,表里拄腹撑肠书。
深知祸起取幽蓟,颇觉气王吞青徐。
眼看僭伪忽亡灭,逆党未足劳诛锄。
万方助顺事可卜,火运要是穹苍扶。
兴衰拨乱戴真主,会扫氛祲开云衢。
於今荆淮付诸将,控带川陕襟江湖。
傥能倒用进筑法,更许世袭宏规模。
两河境土不难办,狡寇胆薄游魂孤。
古今从闻作戎首,中国礼义终如初。
公家自有中兴相,雅意泰阶光六符。
难兄难弟实间出,直欲并驾仍齐驱。
承明入谒一见决,三迁故事登元枢。
整顿乾坤赖公等,我病只合山林居。
残年正尔甚易与,不过二顷邻一区。
平生故人半廊庙,老僧何患无门徒。
与君痛饮遽成别,努力强饭供时须。
男儿富贵亦细事,否泰相反分贤愚。
酒酣起舞莫作恶,行矣自爱千金躯。
本朝再造旧基业,速拯涂炭疲氓萝。
勿令毫发有遗恨,文章尔雅华国犹其余。

奉送李叔易博士被召赴行在所拼音解读

shū cháng shǒu xiào yú dì tú ,shàng xià qiān zǎi qiān huáng zhū 。
sī rén kuí lěi qǐ jiǎ cǐ ,yuàn jiàn kè fù dōng xī dōu 。
xiōng zhōng yuǎn luè zhǐ zhū zhǎng ,biǎo lǐ zhǔ fù chēng cháng shū 。
shēn zhī huò qǐ qǔ yōu jì ,pō jiào qì wáng tūn qīng xú 。
yǎn kàn jiàn wěi hū wáng miè ,nì dǎng wèi zú láo zhū chú 。
wàn fāng zhù shùn shì kě bo ,huǒ yùn yào shì qióng cāng fú 。
xìng shuāi bō luàn dài zhēn zhǔ ,huì sǎo fēn jìn kāi yún qú 。
yú jīn jīng huái fù zhū jiāng ,kòng dài chuān shǎn jīn jiāng hú 。
tǎng néng dǎo yòng jìn zhù fǎ ,gèng xǔ shì xí hóng guī mó 。
liǎng hé jìng tǔ bú nán bàn ,jiǎo kòu dǎn báo yóu hún gū 。
gǔ jīn cóng wén zuò róng shǒu ,zhōng guó lǐ yì zhōng rú chū 。
gōng jiā zì yǒu zhōng xìng xiàng ,yǎ yì tài jiē guāng liù fú 。
nán xiōng nán dì shí jiān chū ,zhí yù bìng jià réng qí qū 。
chéng míng rù yè yī jiàn jué ,sān qiān gù shì dēng yuán shū 。
zhěng dùn qián kūn lài gōng děng ,wǒ bìng zhī hé shān lín jū 。
cán nián zhèng ěr shèn yì yǔ ,bú guò èr qǐng lín yī qū 。
píng shēng gù rén bàn láng miào ,lǎo sēng hé huàn wú mén tú 。
yǔ jun1 tòng yǐn jù chéng bié ,nǔ lì qiáng fàn gòng shí xū 。
nán ér fù guì yì xì shì ,fǒu tài xiàng fǎn fèn xián yú 。
jiǔ hān qǐ wǔ mò zuò è ,háng yǐ zì ài qiān jīn qū 。
běn cháo zài zào jiù jī yè ,sù zhěng tú tàn pí máng luó 。
wù lìng háo fā yǒu yí hèn ,wén zhāng ěr yǎ huá guó yóu qí yú 。

奉送李叔易博士被召赴行在所 · 张元干作者介绍

张元干 元干出身书香门第。其父名动,进士出身,官至龙图阁直学士,能诗。张元干受其家风影响,从小聪明好学,永泰的寒光阁、水月亭是他幼年生活和读书处。十四五岁随父亲至河北官廨(在临漳县)已能写诗,常与父亲及父亲的客人唱和,人称之“敏悟”。…详情

奉送李叔易博士被召赴行在所原文,奉送李叔易博士被召赴行在所解释、译文、翻译,奉送李叔易博士被召赴行在所赏析,奉送李叔易博士被召赴行在所阅读答案,出自张元干的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63456.html