官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵

官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵原文:

好水不厌阔,好风不厌凉。
况有十顷荷,荷风媚波光。
主人昔谓余,此境不可忘。
举觞集群英,期以朝未央。
清欢遣丝竹,善谑停优倡。
快若鱼脱网,适比鸳在梁。
搴芳衣履湿,饮渌肌骨香。
操觚赋相联,妙续楚九章。
苦吟堕饥蝉,巧咏发轻簧。
常胜或倒戈,突出或擅场。
或峙而遽蹴,或抑而载扬。
所欠独巨翁,不使人意强。
孱衲尔何为,竭飒立在傍。
有间众稍默谈辩忽汪洋。夕风亦损荷,
万事付叵量。

官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵拼音解读

hǎo shuǐ bú yàn kuò ,hǎo fēng bú yàn liáng 。
kuàng yǒu shí qǐng hé ,hé fēng mèi bō guāng 。
zhǔ rén xī wèi yú ,cǐ jìng bú kě wàng 。
jǔ shāng jí qún yīng ,qī yǐ cháo wèi yāng 。
qīng huān qiǎn sī zhú ,shàn xuè tíng yōu chàng 。
kuài ruò yú tuō wǎng ,shì bǐ yuān zài liáng 。
qiān fāng yī lǚ shī ,yǐn lù jī gǔ xiāng 。
cāo gū fù xiàng lián ,miào xù chǔ jiǔ zhāng 。
kǔ yín duò jī chán ,qiǎo yǒng fā qīng huáng 。
cháng shèng huò dǎo gē ,tū chū huò shàn chǎng 。
huò zhì ér jù cù ,huò yì ér zǎi yáng 。
suǒ qiàn dú jù wēng ,bú shǐ rén yì qiáng 。
chán nà ěr hé wéi ,jié sà lì zài bàng 。
yǒu jiān zhòng shāo mò tán biàn hū wāng yáng 。xī fēng yì sǔn hé ,
wàn shì fù pǒ liàng 。

官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵 · 赵师秀作者介绍

赵师秀 赵师秀(1170~1219年)字紫芝,号灵秀,亦称灵芝,又号天乐。永嘉(今浙江温州)人。南宋诗人。…详情

官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵原文,官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵解释、译文、翻译,官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵赏析,官田之集翁聘君失期陈伯寿赋诗率尔次韵阅读答案,出自赵师秀的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63617.html