哀山民

哀山民原文:

忆君初病时,仓皇造君榻。
知为寒所中,胫痹连左胛。
蒋子丹有神,三日能屈伸。
五日扶杖立,十日行逡巡。
于时数相见,谈娱靡曾倦。
啜茶犹满瓯,改诗忽盈卷。
君亦疑勿药,春和可为乐。
仙家桃最红,同践天台约。
多愁积如山,令君心不闲。
残疴故未去,涩啬肠腑间。
岳僧有烈剂,倒箧得馀惠。
服之汗翻浆,事与东流逝。
啼妻无完裙,弱子犹哀麕。
诗人例穷苦,穷死更怜君。
君如三秋草,不见一日好。
根荄霜霰侵,萎绝嗟何早。
哭君日无光,思君月照床。
犹疑君不死,猛省欲颠狂。
昨者君未疾,相过不论日。
晴窗春翦蒲,寒炉夜煨栗。
石阶苔藓中,犹有旧行踪。
忧心不能寐,无梦得相逢。
君诗如贾岛,劲笔斡天巧。
昔为人所称,今为人所宝。
石峰云有地,葬从朋友议。
须求侍郎铭,难见山民字。
平生翁与徐,南去久无书。
不知闻信后,涕泪当何如。
写池烟水暮,宛是西川路。
虚言楚客招,终感向生赋。

哀山民拼音解读

yì jun1 chū bìng shí ,cāng huáng zào jun1 tà 。
zhī wéi hán suǒ zhōng ,jìng bì lián zuǒ jiǎ 。
jiǎng zǐ dān yǒu shén ,sān rì néng qū shēn 。
wǔ rì fú zhàng lì ,shí rì háng qūn xún 。
yú shí shù xiàng jiàn ,tán yú mí céng juàn 。
chuò chá yóu mǎn ōu ,gǎi shī hū yíng juàn 。
jun1 yì yí wù yào ,chūn hé kě wéi lè 。
xiān jiā táo zuì hóng ,tóng jiàn tiān tái yuē 。
duō chóu jī rú shān ,lìng jun1 xīn bú xián 。
cán kē gù wèi qù ,sè sè cháng fǔ jiān 。
yuè sēng yǒu liè jì ,dǎo qiè dé yú huì 。
fú zhī hàn fān jiāng ,shì yǔ dōng liú shì 。
tí qī wú wán qún ,ruò zǐ yóu āi jun1 。
shī rén lì qióng kǔ ,qióng sǐ gèng lián jun1 。
jun1 rú sān qiū cǎo ,bú jiàn yī rì hǎo 。
gēn gāi shuāng xiàn qīn ,wěi jué jiē hé zǎo 。
kū jun1 rì wú guāng ,sī jun1 yuè zhào chuáng 。
yóu yí jun1 bú sǐ ,měng shěng yù diān kuáng 。
zuó zhě jun1 wèi jí ,xiàng guò bú lùn rì 。
qíng chuāng chūn jiǎn pú ,hán lú yè wēi lì 。
shí jiē tái xiǎn zhōng ,yóu yǒu jiù háng zōng 。
yōu xīn bú néng mèi ,wú mèng dé xiàng féng 。
jun1 shī rú jiǎ dǎo ,jìn bǐ wò tiān qiǎo 。
xī wéi rén suǒ chēng ,jīn wéi rén suǒ bǎo 。
shí fēng yún yǒu dì ,zàng cóng péng yǒu yì 。
xū qiú shì láng míng ,nán jiàn shān mín zì 。
píng shēng wēng yǔ xú ,nán qù jiǔ wú shū 。
bú zhī wén xìn hòu ,tì lèi dāng hé rú 。
xiě chí yān shuǐ mù ,wǎn shì xī chuān lù 。
xū yán chǔ kè zhāo ,zhōng gǎn xiàng shēng fù 。

哀山民 · 赵师秀作者介绍

赵师秀 赵师秀(1170~1219年)字紫芝,号灵秀,亦称灵芝,又号天乐。永嘉(今浙江温州)人。南宋诗人。…详情

哀山民原文,哀山民解释、译文、翻译,哀山民赏析,哀山民阅读答案,出自赵师秀的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63636.html