安南即事

安南即事原文:

圣德天无外,恩光烛海隅。遂颁南越诏,载命北门儒。

万里秋持节,千军夜执殳。前驱严弩矢,后爨拥樵苏。

眷彼交州域,初为汉氏区。楼船征既克,徵侧叛还诛。

五代颓王纽,诸方裂霸图。遂令风气隔,顿觉版章殊。

丁琏前猖獗,黎桓后觊觎。一朝陈业构,八叶李宗徂。

下俗浇浮甚,中华礼乐无。讳嫌讹氏阮,托制僭称孤。

祭祀宗祊绝,婚姻族属污。尊卑双跣足,老幼一圆颅。

陟峤轻于鹿,泅波疾似凫。斜钩青缯帽,曲领黑罗襦。

语笑堂前燕,趋鎗屋上乌。抵鸦身偃豕,罗我背拳狐。

寺号千龄陋,州名万劫愚。笙箫围丑妓,牢醴祀淫巫。

国尉青盘护,军掫白梃驱。阅条亲狱讼,明字掌机枢。

勃窣官中客,鬅鬙座上奴。台章中赞纠,邑赋大僚输。

吏榷槟榔税,人收安息租。黄金刑莫赎,紫盖律难踰。

安化桥危矣,明灵阁岌乎。曲歌叹时世,乐奏入皇都。

龙蕊常穿壁,蒌藤不离盂。玳簪穿短发,虫纽刻顽肤。

有室皆穿窦,无床不尚炉。星华舟作市,花福水为郛。

突兀山分腊,汪茫浪注泸。鼠关林翳密,狼塞涧萦纡。

士燮祠将压,高骈塔未芜。铁船波影见,铜柱土痕枯。

墟落多施榻,颠崖屡改途。千艘商斥卤,四穫粒膏腴。

短短桑苗圃,丛丛竹刺衢。牛蕉垂似剑,龙荔缀如珠。

宝斝罗鹦鹉,名香屑鹧鸪。揭旌图鬼像,击柝聚兵徒。

鼻饮如瓴甋,头飞似辘轳。蚺皮为鼓击,虾鬣作筇扶。

家必烹蛇虺,人能幻虎貙。鱼鳞檐粲瓦,鹊尾海浮桴。

水弩含沙掷,山㺑出穴粗。鳄鱼鸣霹雳,蜃气吐浮屠。

寓县伤分阻,生灵困毒痡。舞阶犹未格,折简岂能呼。

大社初传祃,辕门合受俘。貔貅微偃戢,蛇豕偶逃逋。

天已殂渠恶,民犹奉僭雏。势如纯据陇,政以皓亡吴。

凤札重宣令,狼心更伏辜。幸能宽斧锧,犹自恋泥涂。

献颂尊天子,腾章遣大夫。象鞮言可订,蠹册事非诬。

功欲收边徼,威须仗庙谟。沐薰陈此什,礼部小臣孚。

安南即事拼音解读

shèng dé tiān wú wài ,ēn guāng zhú hǎi yú 。suí bān nán yuè zhào ,zǎi mìng běi mén rú 。

wàn lǐ qiū chí jiē ,qiān jun1 yè zhí shū 。qián qū yán nǔ shǐ ,hòu cuàn yōng qiáo sū 。

juàn bǐ jiāo zhōu yù ,chū wéi hàn shì qū 。lóu chuán zhēng jì kè ,zhēng cè pàn hái zhū 。

wǔ dài tuí wáng niǔ ,zhū fāng liè bà tú 。suí lìng fēng qì gé ,dùn jiào bǎn zhāng shū 。

dīng liǎn qián chāng jué ,lí huán hòu jì yú 。yī cháo chén yè gòu ,bā yè lǐ zōng cú 。

xià sú jiāo fú shèn ,zhōng huá lǐ lè wú 。huì xián é shì ruǎn ,tuō zhì jiàn chēng gū 。

jì sì zōng bēng jué ,hūn yīn zú shǔ wū 。zūn bēi shuāng xiǎn zú ,lǎo yòu yī yuán lú 。

zhì qiáo qīng yú lù ,qiú bō jí sì fú 。xié gōu qīng zēng mào ,qǔ lǐng hēi luó rú 。

yǔ xiào táng qián yàn ,qū qiāng wū shàng wū 。dǐ yā shēn yǎn shǐ ,luó wǒ bèi quán hú 。

sì hào qiān líng lòu ,zhōu míng wàn jié yú 。shēng xiāo wéi chǒu jì ,láo lǐ sì yín wū 。

guó wèi qīng pán hù ,jun1 chōu bái tǐng qū 。yuè tiáo qīn yù sòng ,míng zì zhǎng jī shū 。

bó sū guān zhōng kè ,péng sēng zuò shàng nú 。tái zhāng zhōng zàn jiū ,yì fù dà liáo shū 。

lì què bīn láng shuì ,rén shōu ān xī zū 。huáng jīn xíng mò shú ,zǐ gài lǜ nán yáo 。

ān huà qiáo wēi yǐ ,míng líng gé jí hū 。qǔ gē tàn shí shì ,lè zòu rù huáng dōu 。

lóng ruǐ cháng chuān bì ,lóu téng bú lí yú 。dài zān chuān duǎn fā ,chóng niǔ kè wán fū 。

yǒu shì jiē chuān dòu ,wú chuáng bú shàng lú 。xīng huá zhōu zuò shì ,huā fú shuǐ wéi fú 。

tū wū shān fèn là ,wāng máng làng zhù lú 。shǔ guān lín yì mì ,láng sāi jiàn yíng yū 。

shì xiè cí jiāng yā ,gāo pián tǎ wèi wú 。tiě chuán bō yǐng jiàn ,tóng zhù tǔ hén kū 。

xū luò duō shī tà ,diān yá lǚ gǎi tú 。qiān sōu shāng chì lǔ ,sì hù lì gāo yú 。

duǎn duǎn sāng miáo pǔ ,cóng cóng zhú cì qú 。niú jiāo chuí sì jiàn ,lóng lì zhuì rú zhū 。

bǎo jiǎ luó yīng wǔ ,míng xiāng xiè zhè gū 。jiē jīng tú guǐ xiàng ,jī tuò jù bīng tú 。

bí yǐn rú líng dì ,tóu fēi sì lù lú 。rán pí wéi gǔ jī ,xiā liè zuò qióng fú 。

jiā bì pēng shé huī ,rén néng huàn hǔ chū 。yú lín yán càn wǎ ,què wěi hǎi fú fú 。

shuǐ nǔ hán shā zhì ,shān 㺑chū xué cū 。è yú míng pī lì ,shèn qì tǔ fú tú 。

yù xiàn shāng fèn zǔ ,shēng líng kùn dú pū 。wǔ jiē yóu wèi gé ,shé jiǎn qǐ néng hū 。

dà shè chū chuán mà ,yuán mén hé shòu fú 。pí xiū wēi yǎn jí ,shé shǐ ǒu táo bū 。

tiān yǐ cú qú è ,mín yóu fèng jiàn chú 。shì rú chún jù lǒng ,zhèng yǐ hào wáng wú 。

fèng zhá zhòng xuān lìng ,láng xīn gèng fú gū 。xìng néng kuān fǔ zhì ,yóu zì liàn ní tú 。

xiàn sòng zūn tiān zǐ ,téng zhāng qiǎn dà fū 。xiàng dī yán kě dìng ,dù cè shì fēi wū 。

gōng yù shōu biān jiǎo ,wēi xū zhàng miào mó 。mù xūn chén cǐ shí ,lǐ bù xiǎo chén fú 。

安南即事 · 陈孚作者介绍

陈孚 陈孚(生卒年不详),海南省海口市琼山区人。宋庆历间(1041~1048),尝从郡守建阳宋贯之学。由是登第,乡人慕之,始习进士业,琼人举进士自孚始。被祀为琼州府乡贤。…详情

安南即事原文,安南即事解释、译文、翻译,安南即事赏析,安南即事阅读答案,出自陈孚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/63714.html